Канон Пресвятой Богородице «Утоли болезни»

Пресвятая Богородица всегда оказывает помощь христианам, которые обращаются в молитвах к ее Небесному Заступничеству. Канон «Утоли болезни» содержит очень умилительные молитвенные просьбы к Пречистой Богоматери, чтобы Она защитила нас от тех или иных печалей, скорбей и болезней. Будем поэтому регулярно и с усердием молиться данный канон, чтобы Пресвятая Богородица уберегала нас от болезней и была неотступной Помощницей, когда они к нам приходят.
 

——————————————————————

Общее начало и конец всем канонам →
Порядок чтения по уставу
——————————————————————
 

Тропарь, глас 4-и.

О! Всепе́тая и всесла́вная Цари́це Богоро́дице, Ма́ти всея́ тва́ри Соде́теля, христия́нская наде́жда и Засту́пница. Печа́льным утеше́ние, ненаде́ющимся и отча́явшимся ско́рое наде́яние. Мо́лим Тя: ми́лостива бу́ди нам гре́шным, не оста́ви раб Свои́х, и не отри́ни моле́ния недосто́йных. Мо́лимтися, взира́юще ко о́бразу Твоему́ честно́му, святы́я и чудотво́рный ико́ны Твоея́, и вопию́ще: с пла́вающими и в путь ше́ствующими, да пребу́дет ми́лость Твоя́. О! Влады́чице, ри́зою честною защити́, и во вся́цех ме́стех злых соблюди́. И моли́ся к ро́ждынемуся из Тебе́ Христу́ Бо́гу на́ше­му, да спасе́т от грех душа́ на́ша (дважды). Слава и ныне: той же.

Канон, глас 4-и.
 

Песнь 1. Ирмос

Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся све́тло торжеству́я, и воспою́ ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Запев: Пресвята́я Госпоже́ Богоро́дице, услы́ши моли́тву раб Свои́х, моля́щихся Тебе́ (поклон).

Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Бого­ро́дице, услы́ши глас моле́ния моего́, и умилосе́рдися о мне гре́шнем, погиба́­ющем, Пресвята́я Влады́чице, и в печа́­ли ме́сто да́руй ми ра́дость, да ра́дуяся воспева́ю Ти, Всепе́тая.

Запев. Влады́чице, ути́ши души́ моея́ свире́пства, поне́же мно́гия ско́рби и пе­ча́ли нападо́ша на мя, но от сих Влады­́чице, спаси́ мя гре́шнаго, да не поги́бну зле окая́нный.

Слава. Ты еси́ кре́пость моя́ и утвер­же́ние, от врагов защище́ние, и сего́ ра́ди не убою́ся вра́жия преще́ния. Но при́сно пою́ Тя и сла́влю, Всепе́тая.

И ныне. Напа́сти, бе́ды и ско́рби мно́гия нападо́ша на мя, и отяготи́ша мя. И от всего́ се́рдца молю́ Тя и вопию́: изба́ви мя зол и весе́лие ниспосли́.

Катавасия. Спаси́ от бед рабы́ Своя́, Богоро́дице Де́во, я́ко вси по́ Бозе к Тебе́ прибега́ем, я́ко к неруши́мей Стене́ и заступле́нию (поклон).

Го́споди, поми́луй (трижды,с поклонами).
 

Песнь 3. Ирмос

Лук си́льных изнемо́же, а не́мощнии препоя́сашася си́лою. Сего́ ра́ди возвесели́ся, о́ Господе се́рдце мое́.

Запев. Ты еси́ те́плая Предста́тельница, и тве́рдая Засту́пница, изба́ви мя Всесвята́я, от наше́дших мя напа́стей, Ты бо еси́ Влады́чице, па́дшим исправле́ние.

Запев. Изба́ви мя Пресвята́я, от сих на­па́стей и бед, и омраче́ния душе́внаго, и уны́ния. И вся стра́сти отжени́, от мене́ Чи́стая, да при́сно сла́влю Тя, Влады́чице.

Слава. К Тебе́ прибега́ю Пресвята́я, не пре́зри моя́ боле́зни и воздыха́ния, но при́зри на мя су́щаго в ско́рби, и сию́ мою́ печа́ль на ра́дость преложи́, Богоблагода́тная.

И ныне. Виждь Влады́чице, беду́ мою́ и скорбь, и в тех лука́вый враг поглоти́ти мя и́щет, но ты Пречи́стая Влады́чице, препни́й то его злохи́трое кова́рство, да изба́влюся и сла́влю Тя, тве́рдую Засту́п­ницу, ра́дуяся. Катавасия.

Слава, и ныне. Седален, глас 2-й. Моли́твеница те́плая, купно и Стена необори́мая, ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище, приле́жно Ти вопие́м: Богоро́дице Влады́чице, предвари́ от бед изба́вити нас, Еди́на вско́ре заступа́ющи.
 

Песнь 4. Ирмос

Услы́шах сла́вное смотре́ние Твое́, Христе́ Бо́же. Я́ко роди́ся от Де́вы, да о́т лести изба́виши вопию́щия Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Запев. Ты бо еси́ Пречи́стая Богоро́ди­це, наде́жда и утверже́ние мое́, и лю́тых ми бед освобожди́ние и в печа́ли утеше́ние и во упова́нии мое́м непоколеби́мыи сто́лпе. И в сих печа́лех бу́ди ми сла́дкое утеше́ние, и в беда́х ско́рая Помо́щница, и в моли́твах Предста́тельница. Тя бо Ма́ти Бо́жия стяжа́вше, от вся́ких бед избавля́юся, и ко спасе́нию напра́влюся (дважды).

Слава. Ты бо еси́ Пресвята́я Де́во, су́щим в бе́дах приближа́ешися, печа́льным помога́вши, исхи́тившихся исправля́вши, я́ко Ма́ти Зижди́теля су́щи.

И ныне. Приклони́ся к мольба́м раба́ Твоего́, Влады́чице, и не закосни́ мя от сих скорбе́й и бед, ви́димых и неви́димых враго́в от мене́ отжени́, да не зле поги́бну окая́нный. Катавасия.
 

Песнь 5. Ирмос

Нечести́вии не у́зрят сла́­вы Твоея́ Христе́, но мы Тя Единоро́дне, О́тчее заре́ние сла́вы Бо́жия, о́т нощи у́тренююще воспева́ем Тя, Милосе́рде.

Запев. Суди́ супоста́та моего́, и от напра́снаго оскорбле́ния, изба́ви мя осужде́наго, я́ко Ты еси́ Судию́ пра́веднаго поро­дила́ еси́, Всенепоро́чная. И́же бу́дет суди́ти ка́ждому по де́лом его́. Ты бо еси́ в напа́стех и в ско́рбех, ми́лостива защи­ща́вши, и́же под кро́в Твой прибега́ют, приими́ Пречи́стая, и мое́ сие моле́ние, от уны́лаго се́рдца моего́, да не зле́ во отча́янии поги́бну (дважды).

Слава. Ми́лостивым си и кро́тким о́ком, Богороди́тельнице, воззри́ на мя недосто́йнаго, и милосе́рдием Свои́м при́зри на мя. И обстоя́ния напа́стей свободи́, призыва́ющия Тя на́ помощь, Всечи́стая.

И ныне. Первозда́нный Ада́м и Е́вва То­бо́ю, Пречи́стая, изба́вльшася от слез, с ни́ми же и аз припа́дающе молю́ся, да ми́лостию Си отреши́ши боле́зненыя сле́зы. И да́си ми поле́зное утеше́ние. Катавасия.
 

Песнь 6. Ирмос

Бу́ря ми мно́гих согреше́нии мои́х потопля́ет, и изнемога́ет дух мой. Но Ты, Го́споди, я́ко Ми́лостив соше́д, возведи́ живо́т мой.

Запев. Внуши́ печа́льный вопль раба́ Твоего́, тре́бующи по́мощи Твоея́, Богома́ти, Ты бо еси́ упова́ние мое́; но потщи́ся печа́ль мою́ на ра́дость преложи́ти.

Запев. Изба́ви мя Бо́жия Ма́ти от язы́­ка льсти́ва; от челове́ка непра́ведна изми́ мя без па́кости: вся бо Ты мо́жеши, я́ко Ма́ти Зижди́теля су́щи.

Слава. Вем Тя Богоблагода́тная, много­тру́дным целе́бницу; и аз не́мощныи, ду́­хом и усты́ зову́: от напа́сти сея́ и печа́ли свободи́, и спаси́ мя Влады́чице, к Тебе́ прибега́юща.

И ныне. Изба́ви мя от па́кости сея́ и бед, Богоневе́сто, Тя бо устро́й Бог на спасе́ние и заступле́ние на́ше Хода́таицу, и сего́ ра́­ди мне, недосто́йному, исхода́тайствуй от сея́ печа́ли свобожде́ние. Катавасия.

Слава, и ныне. Кондак, глас 8-и. Плот­ски́м неду́гом многови́дным, и душе́вным страсте́м многообра́зным, исцеле́ние обре́т Тобо́ю, Преиепоро́чная. Печа́лем же разреше́ние, беда́м и ско́рбем премене́ние, и гото́вое и ско́рое избавле́ние. Ве́рою несуме́нною, и те́плым се́рдцем испове́даю Твоя́ ми́лости, Влады́чице. Сыно́м же челове́ческим мно́гая Твоя́ чудеса́. И молю́ся, кро́вом крилу́ Твое́ю при́сно со­блюсти́ и сохрани́ти мя всегда́, да зову́ Ти: ра́дуйся Неве́сто Неневе́стная.

Икос. К Богоро́дице любо́вию возопие́м, со умиле́нием се́рдца, и со смире́нием духа. Те́пле припа́дающе, и благода́рьствене глаго́люще. Ра́дуйся, гра́де Госпо́­день. Ра́дуйся, ски́петро Давы́дов. Ра́дуй­ся, пола́то одушевле́нная. Ра́дуйся, ру́чко Боже́ственыя ма́нны. Ра́дуйся, Купино́ неопали́мая. Ра́дуйся, све́щниче и свеще́ све́ту. Ра́дуйся, Госпоже́ Де́во, Боже́ственная Одиги́трие. Ра́дуйся, горо́ Бо́жия присе́нная. Ра́дуйся, огнено́сныи престо́ле. Ра́­дуйся, ле́ствице и дверь небе́сная. Ра́дуй­ся, же́зле невла́жно прозябы́и. Ра́дуйся, Хода́таице жи́зни ро́ду челове́ческому. Ра­́дуйся, я́ко спаса́еши всех от вся́ких бед и скорбе́й. Твои́ бо есмы́ раби́, дася́ не постыди́м.

Прокимен, глас 4-и. Помяну́ и́мя Твое́, во вся́ком ро́де и ро́де.

Стих: Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, глаго́лю аз де́ла моя́ Царе́ви.
 

Евангелие от Луки, зачало 4.

Во́ дни о́ны, воста́вши Мариа́м, и́де в го́рняя со тща́нием, во́ град ию́дов, и вни́де в дом Заха́риин, и нелова́ Елисаве́ть. И бысть, я́ко услы́ша Елисаве́ть целова́ние Мари́ино, взыгра́ся младе́нец во́ чреве ея́. И испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́ть, и возопи́ гла́сом ве́лиим и рече́: благо­слове́нна Ты в жена́х, и благослове́н Плод чре́ва Твоего́. И отку́ду мне се, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне́? Се́ бо я́ко бысть глас целова́ния Твоего́ во у́шию мое́ю, взыгра́ся младе́нец ра́дощами во́ чреве мое́м. И блаже́на Ве́ровавшая, я́ко бу́дет соверше́ние глаго́ланным Ей о́т Господа. И рече́ Мариа́м: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о́ Бозе Спа́се Мое́м. Я́ко призре́на смире́ние рабы́ Своея́, се́ бо от ны́не блажа́т Мя вси ро́ди. Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льныи, и свя́то и́мя Его́. Пребы́сть же Мариа́м с нею́, я́ко три ме́сяцы, и возврати́ся в дом Свой.

Стихера, глас 6-и. Не оста́ви нас в челове́ческое предстоя́ние, Пречи́стая Влады́чице, но приими́ моле́ние раб Свои́х, ско́рби у́бо обдержа́т ны, терпе́ти не мо­́жем, от бесо́вскаго стреля́ния, покро́ва не стяжа́хом нигде́же, прибе́гнути страстни́и, всегда́ побежда́еми. Утеше́ния не и́мамы, ра́зве Тебе́ Влады́чице ми́ру; упо­ва́ние и Предста́тельница ве́рным, не пре́зри моле́ния на́ша, но соверше́на сотвори́.
 

Песнь 7. Ирмос

Спасы́и во огни́ Авраа́мския Си де́ти. И халдем́и уби́в, я́же без пра́вды пра́ведныя уловля́ху. Препе́тыи Го́споди Бо́же оте́ц, благослове́н еси́.

Запев. Ты еси́ Пречи́стая Богоро́дице, Покрови́тельница моя́ и непреста́нное ра́дование души́ моея́. Но О! Влады́чице, и в наше́дших на мя сих неча́емых скорбе́х утеше́ние. И сего́ ра́ди аз недосто́йный раб Твой, всенаде́жно вопию́ Ти: поми́­луй мя па́дшаго.

Запев. Ты еси́ Пречи́стая Богоро́дице, Покрови́тельница моя́ и непреста́нное ра́дование души́ моея́. Но О! Влады́чице, от наше́дших на мя, одержи́маго ле́пыми беды́, и неуте́шимыя печа́ли изба́ви.

Слава. Исцели́ душе́вныя моя́ я́звы, Вла­ды́чице, заступи́ мя, раба́ Твоего́. И изба́­ви мя от оболга́ния сего́ непра́веднаго, и от вся́каго наве́та и развраще́ния изми́ мя, Преблагослове́нная.

И ныне. Сокруши́ сове́ты непра́ведныя, и́же на мя изощре́ны суть. Аз бо ины́я по́мощи не и́мам, ра́зве Тебе́ Чи́стая, и к Тебе́ прибега́ю: не попусти́ ми поги́бнути, я́ко Тебе́ возмо́жна суть. Катавасия.
 

Песнь 8. Ирмос

Ра́дующеся по осужде­́нию мучи́тельску о́троцы, я́ко не бого́м скве́рным послу́жат всем, но живо́му Бо́гу; на огнь дерзну́ша, от А́нгела же прохлажда́еми песнь глаго́лаху: де́ла Го­спо́дня Го́спода по́йте, и превозноси́те Его́ во́ веки.

Запев. Ду́шу мою́ сохрани́, покро́вом крылу́ Твое́ю, Преблагослове́ная Богоро­́дице Де́во. И от разли́чных на мя бед и скорбе́й изба́ви, да не пора́дуется враг мое́й поги́бели, но да просла́влю Тя, Ма­́терь Бо́жию во́ веки.

Запев. Аз удали́хся по́мощи челове́ческия, иска́ти прибего́х к Тебе́, Пренепоро́чная. Ты еси́ всенаде́жная Храни́тель­ница христия́ном, днесь к покро́ву Твое­му́ притеко́х, принужде́нием беды́ сея́. Но Ты ма́терьне поми́луй мя, да сла́влю Тя во́ веки.

Слава. Ты еси́ Пречи́стая, просвеще́ние мое́, и избавле́ние, Ты бо еси́ побо́рница моя́ всера́достна. Ты еси́ наде́жда, и неруши́мая стена́, сла́ва и хвала́ моя́, Пренепоро́чная Де́во. Тебе́ усе́рдно покланя́юся (поклон), и вопию́: спаси́ мя отча́яннаго, да просла́влю Тя во́ веки.

И ныне. На Тя наде́жду спасе́ния мое­го́ возложи́х, неискусобра́чная Богома́ти, и на́ помощь призыва́ю Тя: спаси́ мя от печа́ли сея́ и напа́сти. И разреши́ плени́цы зол мои́х, и всех скорбе́й мои́х изба́ви мя, да сла́влю Тя во́ веки. Катавасия.
 

Песнь 9. Ирмос

Сотвори́ держа́ву мы́ш­цею Свое́ю, низложи́ бо си́льныя со прес­то́л, и вознесе́ смире́нныя Бог изра́илев; в них же посети́ нас, Восто́к свы́ше, и на­пра́вил ны есть на путь ми́рен.

Запев (поклон). И́зсше бо я́ко скуде́ль от печа́ли кре́пость моя́, и ко а́ду прибли́жихся, от язв душепа́губных зол. Предвари́ Ма́ти Бо́жия, заступле́нием Свои́м.

Исхи́ти мя, от обдержа́щих мя скорбе́й, руко́ю ми́лостивою, да просла́влю Тя, Чи́стая при́сно Де́во.

Запев. Се́ти лука́вых и злочести́вых челове́к сокруши́, Чи́стая Богороди́тельнице. Исхи́ти мя неврежде́нно, Твой бо есмь раб, обра́дуй мя Обра́дованная, я́ко с То­бо́ю Госпо́дь, и аз вопию́ Ти: ра́дуйся Преблаже́нная, Богоро́дице Чи́стая при́сно Де́во.

Слава. Всенепоро́чная Отрокови́це, всех ве́рных кре́пкое упова́ние христия́­ном. Бу́ди и о мне неотсту́пная моле́бница к Сы́ну Своему́ и Бо́гу, в Тро́ице сла́­вимому, освобожде́ние всея́ наше́дшия на мя напа́сти, да вопию́ Ти: ра́дуйся Чи́стая при́сно Де́во.

И ныне. Ты бо еси́ кре́пость моя́ Пре­чи́стая, прибе́жище и Стена́ необори́мая, Ты еси́ те́плая к Бо́гу моле́бница, вся́ких мя напа́стей и бед свободи́, еди́на Благослове́ная. И ра́тующим на мя всу́е, разжени́ я́ко прах. Да вопию́ Ти: ра́дуйся Преблаже́нная, Богоро́дице Чи́стая при́­сно Де́во. Катавасия.

Задостойник: Влады́чице, приими́ моли́тву раб Свои́х (поклон земной).

Трисвято́е, и по Отче наш. Молитва Исусова. Тропарь: О! Всепе́тая и всесла́вная Цари́це Богоро́дице. Слава, и ныне, кондак: Плотски́м неду́гом многови́дным. Го́споди поми́луй (40, с поклонами). Сла­ва, и ныне. Честне́йшую херуви́м. Слава, и ныне. Го́споди поми́луй (дважды) Го́спо­ди благослови́ (с поклонами).

Отпу́ст. Го́споди, Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Ти Ма́тере, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй (трижды), и обычные исходные поклоны.

+

Авторизация

* *
*

Регистрация

*
*
*
*

Проверочный код


Восстановление пароля